Sampu Pataas, Sampu Pababa

My friend knows how many steps there are on the stairs going to school. He has counted every step to every place he goes. Mak-mak is unique. Numbers are always circling in his thoughts. He has many questions for me—help me answer them!

Kabisado ng aking kaibigan ang bilang ng baitang ng hagdan papuntang eskuwela. Bilang na bilang niya ang bawat hakbang kahit saan man siya magpunta. Kakaiba si Mak-Mak. Sa utak niya’y puro numero ang nagsisirko. Marami siyang mga tanong sa akin–tulungan ninyo akong sagutin!

AUTHOR: Russell Molina
ILLUSTRATOR: Conrad Raquel
ISBN: 978-971-508-304-1
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2007
LANGUAGE: Filipino (Tagalog) with English translation
AGE RECOMMENDATION: Grades 1 - 3
PAGES: 32
SIZE: 7 inches by 9 inches

Subscribe Now