Nang Magkakulay ang Nayon

The town of Alikabok used to be dirty and sad. The people who live there do not like cleaning. Things changed when a painter visited their town and brought color to the surroundings.

Madumi at malungkot dati ang bayan ng Alikabok. Ayaw maglinis ng mga nakatira doon. Nagbago ang mga bagay nang bumisita ang isang pintor sa kanilang nayon at nagdala ng kulay sa paligid.

AUTHOR: Susan Dela Rosa Aragon
ILLUSTRATOR: Susan Dela Rosa Aragon
ISBN: 971-508-206-8
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2004
LANGUAGE: Filipino (Tagalog)
AGE RECOMMENDATION: Grades 1 - 3
PAGES: 32
SIZE: 11 inches by 17 inches

Subscribe Now