Naaay! Taaay!

In this storybook about children’s never-ending requests and pleas, we find whether Nanay and Tatay can ever say no.

Sa librong ito tungkol sa di-natatapos na hiling at pakiusap ng mga bata, malalaman natin kung kayang humindi nina Nanay at Tatay.

AUTHOR: Kristine Canon
ILLUSTRATOR: Vanessa Tamayo
ISBN: 978-971-508-420-8
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2013
LANGUAGE: Filipino (Tagalog)
AGE RECOMMENDATION: Grades 1 - 3
PAGES: 32
SIZE: 7 inches by 9 inches

Subscribe Now