My Ate and I / My Kuya and I

This board flipbook is about the love between siblings and their many similarities and differences.

Ang board flipbook na ito ay tungkol sa pagmamahalan ng magkapatid at sa kanilang maraming pagkakapareho at pagkakaiba.

ILLUSTRATOR: Kay Aranzanso
ISBN: 978-971-508-578-6
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2015
LANGUAGE: English
AGE RECOMMENDATION: 0 - 3 Years Old
PAGES: 18
SIZE: 6.5 inches by 6.5 inches

Subscribe Now