Masaya Ako!

What are you feeling? This board book introduces different feelings by naming them and showing colorful and funny illustrations of facial expressions.

Ano ang nararamdaman mo? Ipinapakilala ng board book na ito ang iba’t ibang damdamin sa kanilang pangalan at nagpapakita ng makukulay at nakatutuwang paglalarawan ng pagpapahiwatig ng mukha.

ILLUSTRATOR: Yasmin Doctor
ISBN: 978-971-508-442-0
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2013
LANGUAGE: Filipino (Tagalog) with English translation
AGE RECOMMENDATION: 0 - 3 Years Old
PAGES: 14
SIZE: 5 inches by 5 inches

Subscribe Now