Magkulay Tayo!

Teach the basic colors, and get kids used to hold writing materials, through this collection of big, simple drawings!

Ituro ang mga pangunahing kulay, at sanayin ang mga bata sa paghawak ng pansulat, sa pagkukulay nitong koleksiyon ng mga simple at malalaking drowing!

ISBN: 978-971-508-417-8
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2012
LANGUAGE: Filipino (Tagalog)
AGE RECOMMENDATION: 0 - 3 Years Old
PAGES: 20
SIZE: 8.5 inches by 11 inches

Subscribe Now