Kumilos Tayo, Ate!

Mga Ate at Kuya, kilos na kasabay ni Bunso! Pumalakpak sa pagbigkas ng bawat pantig!

Published in conjunction with Save the Children Philippines

Subscribe Now