Kayo Ba ang Nanay Ko?

A lone egg hatches in a nest—and a duckling comes into the world with no mother or siblings in sight. He immediately searches for his mother. Do you know whom he meets in his search?

Lumabas mula sa itlog ang isang sisiw nang walang nakikitang nanay o mga kapatid. Dali-dali niyang hinanap ang kaniyang ina. Alam ba ninyo kung sino-sino ang mga nakasalubong niya sa kaniyang paghahanap?

AUTHOR: Rodolfo Desuasido
ILLUSTRATOR: Reynaldo Tiongson
ISBN: 971-508-211-4
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2003
LANGUAGE: Filipino (Tagalog)
AGE RECOMMENDATION: Pre-school
PAGES: 32
SIZE: 11 inches by 17 inches

Subscribe Now