Hipon and Biya

On the white sand of a coral reef lived a shrimp and a goby fish. Although they were not of the same sort, they lived happily together. In this simple tale of friendship, find out how two different species realize how much they need each other.

Sa puting buhanginan ng isang tangrib ng korales, nakatira ang isang hipon at isang biya. Kahit na magkaiba sila, namumuhay silang masayang magkasama. Sa simpleng kuwentong ito ng pagkakaibigan, tuklasin kung paanong malalaman ng dalawang magkaibang hayop kung paano nila kinakailangan ang isa’t isa.

AUTHOR: Carla Pacis
ILLUSTRATOR: Joanne de Leon
ISBN: 971-508-238-6
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2004
LANGUAGE: English with Filipino (Tagalog) translation
AGE RECOMMENDATION: Grades 4 - 6
PAGES: 32
SIZE: 7 inches by 9 inches

Subscribe Now