Haluhalo Espesyal (Big Book)

AWARDS

  • 2015 Samsung KidsTime Author's Award, Grand Prize

Jackie has been sick for a week! Her mother has been giving her all the medicine she needs but nothing seems to work. Suddenly, Lola Itang comes to visit. Can Lola Itang’s enchanted kitchen restore Jackie’s healthy, happy self?

Isang linggo nang may sakit si Jackie! Pinapainom siya ng kaniyang nanay ng lahat ng gamot na kailangan niya, pero walang gumagana. Pero biglang bumisita si Lola Itang. Maibabalik kaya ng mahiwagang kusina ni Lola Itang ang lusog at ligaya ni Jackie?

AUTHOR: Yvette Fernandez
ILLUSTRATOR: Jill Arwen Posadas
ISBN: 978-971-508-434-5
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2012
LANGUAGE: Filipino (Tagalog)
AGE RECOMMENDATION: Pre-school & Grades 1 - 3
PAGES: 32
SIZE: 11 inches by 17 inches
Order Type

Subscribe Now