Dumaan si Butiki

AWARDS

  • Winner, 2014 Manguna sa Unang Pagbasa Short Story Writing Contest
  • 2016 National Children's Book Awards, Best Reads for Kids

There on the ceiling, here on the floor. Everywhere and anywhere, goes little Butiki.

Doon sa kisame, dito sa sahig. Kung saan-saan dumaraan ang maliit na si Butiki.

Published in cooperation with the First Read Project of Save the Children

Citation from the 2016 National Children's Book Awards

Sino ang mag-aakala na eksayting ang paglalakbay ng isang butiki? Sobrang nakakaaliw ang pagsulpot-sulpot kung saan-saang bahagi ng bahay ng butiki sa kuwento. Ang simpleng teksto ay nagamit pa upang ituro ang konsepto ng kabaliktaran, sa paraang kaaya-aya. Kung kaya, hindi ka magsasawa sa pagsubaybay sa lahat ng dinaanan ni Butiki.

— Citation written by Kristine Canon 

AUTHOR: Gigi Constantino
ILLUSTRATOR: Ray Nazarene Sunga
ISBN: 978-971-508-556-4
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2015
LANGUAGE: Filipino (Tagalog)
AGE RECOMMENDATION: 0 - 3 Years Old
PAGES: 12
SIZE: 6.5 inches by 6.5 inches

Subscribe Now