Diksiyonaryong Adarna

A Filipino dictionary for high school, Diksiyonaryong Adarna was created to be the partner of students in their study of Philippine language and literature. It contains unfamiliar words found in El FilibusterismoNoli Me Tangere, and Florante at Laura. To make it easier to understand, main entries also include sample sentences. It also contains entries that represent art, culture, and local beliefs of the different ethnic groups in the Philippines. Apart from being an instrument towards discovering how rich the Filipino language is, Diksiyonaryong Adarna also aims to instill in students a love for their own language.

Nilikha ang Diksiyonaryong Adarna upang maging katuwang ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng wika at panitikang Filipino. Naglalaman ito ng mga di-kilalang salitang matatagpuan sa El FilibusterismoNoli Me Tangere, at Florante at Laura. Upang maging mas madali ang pag-unawa, sinamahan din ang mga pangunahing lahok ng mga halimbawang pangungusap. Naglalaman din ito ng mga lahok na kumakatawan sa sining, kultura, at katutubong paniniwala ng iba’t ibang pangkat sa Filipinas, gayundin ng mga salitang pang-agham. Bukod sa pagiging instrumento upang lubos na makilala ang yaman ng wikang Filipino, layunin din ng Diksiyonaryong Adarna na maitatak sa kamalayan ng mga mag-aaral ang pagmamahal sa sariling wika.

ISBN: 978-971-508-523-6
Published: 2015
Language: Filipino
Age Recommendation: 12+
800 pages | 1200 grams | 6 by 9 inches

Subscribe Now