Bru-ha-ha-ha-ha-ha… Bru-hi-hi-hi-hi-hi… (Big Book)

AWARDS

  • 1995 PBBY-Salanga Writer’s Prize
  • 1995 PBBY-Alcala Illustrator’s Prize

Should one judge a person based on their physical appearance? Learn about the sad life of an old lady and how she was accepted by our young protagonist in this story of laughtåer and understanding.

Dapat bang husgahan ang tao batay sa kaniyang panlabas na anyo? Alamin ang malungkot na buhay ng isang matandang babae at kung paano siya tinanggap ng ating batang bida sa kuwentong puno ng tawanan at pag-unawa.

AUTHOR: Ma. Corazon Remigio
ILLUSTRATOR: Roland Mechael Ilagan
ISBN: 971-508-213-0
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2003
LANGUAGE: Filipino (Tagalog)
AGE RECOMMENDATION: Grades 1 - 3
PAGES: 32
SIZE: 11 inches by 17 inches

Subscribe Now