Ang Walong Baso ni Kuya Paquito

What do you do on a blue Monday? What do you wear on a red Wednesday? What do you see on a purple Friday? This book answers those questions in an amusing way and helps a child learn all about colors and days of the week.

Ano ang gagawin mo sa isang asul na araw? Ano ang isusuot mo sa isang pulang Miyerkoles? Ano ang nakikita mo sa isang lilang Biyernes? Sinasagot ng librong ito ang mga tanong na iyan sa isang nakaaaliw na paraan at tinutulungan ang mga batang matuto tungkol sa mga kulay at araw ng linggo.

AUTHOR: Annie Pacaña-Lumbao
ILLUSTRATOR: Ray Nazarene Sunga
ISBN: 978-971-508-448-2
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2013
LANGUAGE: Filipino (Tagalog)
AGE RECOMMENDATION: Pre-school & Grades 1 - 3
PAGES: 32
SIZE: 11 inches by 17 inches

Subscribe Now