Ang Una Kong Alpabeto

This board book for children contains the Filipino alphabet. Apart from big and small letters, words starting with each letter of the alphabet are also introduced to emergent readers.

Nilalaman ng board book na ito para sa mga bata ang alpabetong Filipino. Bukod sa malalaki at maliliit na titik, ipinapakilala rin sa mga nagsisimula pa lamang magbasa ang mga salitang nagsisimula sa bawat titik ng alpabeto.

ILLUSTRATOR: Borg Sinaban
ISBN: 978-971-508-366-9
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2011
LANGUAGE: Filipino (Tagalog)
AGE RECOMMENDATION: 0 - 3 Years Old
PAGES: 14
SIZE: 5 inches by 5 inches

Subscribe Now