Ang Tikbalang Kung Kabilugan ng Buwan

At night, when the moon is full, what could a lonely tikbalang be doing? This story is a delightful glimpse of an often-feared creature of local mythology.

Kung gabi at kabilugan ng buwan, ano’ng maaaring gawin ng isang malungkot na tikbalang? Ang kuwentong ito ay nakatutuwang sulyap sa karaniwa’y kinatatakutang nilalang.

AUTHOR: Virgilio S. Almario
ILLUSTRATOR: Kora Dandan-Albano
ISBN: 971-508-250-5
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2004
LANGUAGE: Filipino (Tagalog) with English translation
AGE RECOMMENDATION: Grades 1 - 3
PAGES: 32
SIZE: 7 inches by 9 inches

Subscribe Now