Ang Pambihirang Sombrero

Mia found a strange hat in Lola’s old trunk. What wonders is the hat hiding and why are her neighbors drawn to it?

Nakahalungkat si Mia ng kakaibang sombrero sa lumang baul ng kaniyang Lola. Ano kaya ang hiwagang itinatago ng sombrero at bakit maraming tao sa kanilang pamayanan ang naaakit nito?

AUTHOR: Jomike Tejido
ILLUSTRATOR: Jomike Tejido
ISBN: 971-508-181-9
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2003
LANGUAGE: Filipino (Tagalog) with English translation
AGE RECOMMENDATION: Grades 1 - 3
PAGES: 32
SIZE: 7 inches by 9 inches

Subscribe Now