Ang Kamatis ni Peles (Big Book)

AWARDS

  • 1984 PBBY-Alcala Grand Prize Winner

Early readers learn about days of the week as they accompany Peles, a lazy grasshopper, who decides to plant tomatoes and to wait each day for his seeds to grow into red plump tomatoes!

Matututuhan ng mga mambabasa ang mga araw ng linggo habang sinasamahan nila si Peles, isang tamad na tipaklong, sa pagtatanim ng kamatis. Araw-araw, hinihintay ni Peles na tumubo ang kaniyang mga binhi hanggang ang mga ito’y maging mapupula’t mabibilog na prutas!

AUTHOR: Virgilio S. Almario
ILLUSTRATOR: Renato Gamos
ISBN: 971-508-173-8
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2003
LANGUAGE: Filipino (Tagalog)
AGE RECOMMENDATION: Grades 1 - 3
PAGES: 32
SIZE: 11 inches by 17 inches

Subscribe Now