Ang Hukuman ni Sinukuan

Why does the turtle carry its house everywhere? Why does the martines make its nest up the tree? Why does Lamok always fly near people’s ears? Who preserves the harmony on Mount Arayat? This story for children will give you the answers.

Bakit may dalang bahay ang pagong? Bakit sa ituktok ng puno namumugad ang martines? Bakit laging umaaligid ang lamok sa tainga ng tao? Sino ang nagpapanatili ng katarungan at katahimikan sa bundok ng Arayat? Mababatid sa librong ito ang sagot sa mga tanong.

AUTHOR: Virgilio S. Almario
ILLUSTRATOR: Mitzi Villavecer
ISBN: 971-508-264-5
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2005
LANGUAGE: Filipino (Tagalog) with English translation
AGE RECOMMENDATION: Grades 1 - 3
PAGES: 32
SIZE: 7 inches by 9 inches

Subscribe Now