Ang Barumbadong Bus (Small Book)

A reckless bus is acting like he is the king of the road. He doesn’t care what happens to others. In this children’s book, read what happens to the unruly bus because of his arrogance.

Isang bus na kaskasero ang naghahari-harian sa kalsada. Wala siyang pakialam sa kapakanan ng iba. Basahin sa kuwentong ito ang sinapit ng barumbadong bus dahil sa kaniyang kayabangan.

AUTHOR: Rene O. Villanueva
ILLUSTRATOR: Jo Ann Bereber-Gando
ISBN: 971-508-051-0
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 1999
LANGUAGE: Filipino (Tagalog)
AGE RECOMMENDATION: Grades 1 - 3
PAGES: 32
SIZE: 7 inches by 9 inches

Subscribe Now