Alpabetong Filipino

A child’s first book on the Filipino alphabet featuring sample words beginning with each letter.

Isa sa mga unang libro ng bata, tungkol sa alpabetong Filipino, na nagtatampok ng mga halimbawang salita para sa bawat titik.

AUTHOR: Virgilio S. Almario
ILLUSTRATOR: Paul Eric Roca
ISBN: 971-508-248-3
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2003
LANGUAGE: Filipino (Tagalog)
AGE RECOMMENDATION: Grades 1 - 3
PAGES: 32
SIZE: 7 inches by 9 inches

Subscribe Now