Alamat ng Lansones

In the olden days, nobody ate lansones because the people believed that it was poisonous. This legend tells how the lansones helped people during a time of hunger.

Noong araw, walang kumakain ng lansones dahil naniniwala ang mga taong may lason ito. Ito ang alamat na nagkukuwento kung paanong nakatulong ang lansones sa mga tao sa isang panahon ng taggutom.

AUTHOR: Lamberto Antonio
ILLUSTRATOR: Jose Prado
ISBN: 971-508-230-0
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2003
LANGUAGE: Filipino (Tagalog)
AGE RECOMMENDATION: Grades 1 - 3
PAGES: 32
SIZE:1 inches by 17 inches


Subscribe Now